Projekt PFRON

HomePROJEKTYProjekt PFRON

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017 roku do 31.03.2019 roku.
Zakładamy, iż ogółem ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 70 beneficjentów.

FORMY WSPARCIA

W ramach projektu prowadzona jest specjalistyczna rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym:
 terapia psychologiczna;
 terapia zajęciowa;
 rehabilitacja ruchowa;
 dogoterapia;
 terapia społeczna;
Dzieci i młodzież korzystająca z pobytu dziennego jest codziennie w ramach projektu dowożona na zajęcia do placówki oraz odwożona po zajęciach do domu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Do projektu rekrutowani są Beneficjenci, którzy:
 posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub mają ustalony stopień niepełnosprawności;
 nie uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej;
 mają wskazanie do korzystania ze wsparcia w ramach pobytu dziennego lub terapii ambulatoryjnej na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego.

Pierwszy kontakt z Ośrodkiem jest wynikiem otrzymania skierowania od lekarza pediatry w miejscu zamieszkania dziecka lub oddziału szpitalnego, w którym dziecko przebywało.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 z przerwą wakacyjną w miesiącu sierpniu.

1%

Podaruj Nam 1% Podatku