Piknik

Piknik Integracyjny

22 czerwca 2018r. w godzinach popołudniowych został zorganizowany „Piknik Integracyjny” dla całej społeczności Ośrodka. W pikniku wzięło udział około 200 osób w tym osoby zaproszone :Pan Dyrektor PFRON Jan Wroński, Pani Katarzyna Szołtysik przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice Wydziału Polityk Społecznej, Pani Sabina Trzeciak – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Punkt Terenowy nr 8. Piknik odbył się w ogródku restauracji „Wena” w Piotrowicach. Animatorem zabaw integracyjnych była Agencja Usługowo-Artystyczna „KRIS”, która prowadziła gry, zabawy i konkurencje sportowe. Wszyscy uczestnicy pikniku mogli skorzystać z ciepłego posiłku – żurku i kiełbasy oraz napoi chłodzących. Restauracja Wena przygotowała dla dzieci czekoladę na gorąco oraz drożdżówki, a rodzice naszych podopiecznych własne wypieki. Dzieciom, które ukończyły zajęcia w ramach roku edukacyjnego wręczyliśmy listy gratulacyjne oraz dyplomy ukończenia przedszkola. Autorem zdjęć jest pracownik naszego Stowarzyszenia pan Przemysław Pohl.

1%

Podaruj Nam 1% Podatku